הבהרה

מידע המוצג באתר האינטרנט של קורח ושות’ הנו מידע כללי בלבד ובשום מקרה אין לראות בו ייעוץ משפטי, ייעוץ עסקי וכל כיוצ”ב. קורח ושות’ אינה מתחייבת, לא במישרין ולא בעקיפין, להתאמת המידע המוצג באתר האינטרנט לשימושו הפרטני של משתמש, או להתאמתו לשימוש אחר מכל סוג שהוא.

אם הנך זקוק/ה לטיפול בנושאים משפטיים, אנו ממליצים בחום לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מידי עורכ/ת דין המוסמך/ת לכך. תוכלו ליצור עמנו קשר טלפוני או בדוא”ל, על פי הפרטים המוצגים באתר זה.

לתשומת לבכם, הגלישה באתר אינטרנט זה וכל שימוש במידע המוצג בו אינם יוצרים יחסי עו”ד-לקוח, ולפיכך, ההתקשרות עמנו דרך האתר לא תיחשב כחסויה או כסודית.

© זכות יוצרים 2018-2005 קורח ושות’. כל הזכויות שמורות.

אתר אינטרנט זה מוגן בדיני זכות יוצרים ואמנות בינלאומיות. שימוש בלתי מורשה, שכפול או הפצה של התכנים המוצגים באתר, כולם או מקצתם, עלולים לגרור נקיטה בהליכים משפטיים – פליליים ואזרחיים.

 

Comments are closed.